Menu

Foredrag om personlighetsforstyrrelse

Foredrag om veien inn i, med og ut av alvorlig personlighetsforstyrrelse

Hva er egentlig personlighetsforstyrrelse? Og hvordan arter et liv seg på vei inn i, med og ut av diagnosen? Er det mulig å bli helt bra om man har levt med en svært alvorlig personlighetsforstyrrelse? Ja, det er mulig! Det er mulig, selv for en pasient der det engang så mørkt. Bedring fra alvorlig personlighetsforstyrrelse krever kunnskap, respekt og tålmodighet – fra alle involverte.

Jeg brenner for å motivere, samt bidra til økt kunnskap om forståelse omkring det å gå inn i, leve med og bli frisk fra personlighetsforstyrrelse. Du kan booke meg til foredrag, en samtaledag eller til spørsmålsrunder hvor jeg svarer på spørsmål ansatte eller studenter skulle ha.

Ved ønske eller behov kan du booke meg sammen med andre erfaringseksperter eller dyktige fagpersoner på området.

Etter mine foredrag vil du kunne sitte igjen med et tydeligere bilde av hvordan en personlighetsforstyrrelse kan arte seg og tilfriskningsprosessen.

Foredrag:

– Fra kaos til ressurs: Veien inn og ut av en personlighetsforstyrrelse.

Foredraget kan tilpasses deres behov innen rusfeltet, spiseforstyrrelser, ADHD, tilfriskningsprosesser mm.

Ta kontakt med meg for foredrag her.

Nils Petter Sørung
Doktor Nils

Åse-Line er det friskeste innslaget vi har hatt i vår undervisning for leger! Aldri før har engasjementet i salen vært så stor, og lærdommen nyttig, etter å ha fått lov til å høre hennes unike historie formidlet på en herlig, personlig og menneskelig måte. Åse-Line leverer, og jeg gleder meg allerede til neste foredrag.

Kine Albrigtsen, rådgiver i Spiseforstyrrelsesforeningen (SPISFO)

Åse-Line er en rolig og trygg foredragsholder med en klar formidlingsevne. Hun deler nært og ærlig om sine erfaringer med alvorlig psykisk sykdom på en gripende og svært reflektert måte. Som formidler deler hun sine opplevelser på en måte som gjør det lett forståelig, samtidig som man raskt får overblikk over alvoret og kompleksiteten i fortellingen. Vi i SPISFO satte stor pris på at Åse-Line ønsket å holde foredraget «Fra kaos til ressurs» på et av våre arrangementer.

Geir Løkling, faggruppeleder, IAP

Åse-Line var kursets høydepunkt! Hun formidlet et nært, reflektert og engasjerende foredrag om veien fra kaos til ressurs. Psykologene hun holdt foredraget for satt med ørene spisset fra start til mål, og vi er veldig takknemlige for å ha fått henne med som en del av utdanningsprogrammet vårt. Vi  ser allerede frem til neste kull som skal få gleden av å høre på henne. 

Oslo kommunale ruspoliklinikk

Kristian Slagsvold, Jobbspesialist og Master i utviklingspsykologi.

For en som har jobbet i og rundt psykiatrien siden tenårene, er det sterkt å høre Åse-Lines historie. Hennes beretning er viktig fordi den gir håp til dem som selv sliter med personlighetsforstyrrelse, men også dem som kjemper med å hjelpe disse utsatte menneskene på en verdig og fordomsfri måte. Anbefales til alle som jobber innen rus og psykiatri!

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling

 

Camilla Birkevold,

Spesialrådgiver, stab

Med foredraget «fra kaos til ressurs»  bidro Åse Line med sitt åpne og ærlige innlegg til å gi innsikt, forståelse og håp til behandlere og pasienter.

Denne personlige beretningen om hennes egen bedringshistorie gir et viktig perspektiv innenfor forståelsen av personlighetsforstyrrelser.  Åse Line formidler på en fantastisk måte.