Foredrag om personlighetsforstyrrelse

Hva er egentlig å leve personlighetsforstyrrelse? Kan man bli helt bra når man har levt med en svært alvorlig personlighetsforstyrrelse?

Ja, det er mulig! Det er mulig, selv for pasienten det engang så mørkt ut for. Bedring fra alvorlig personlighetsforstyrrelse, krever kunnskap, respekt og tålmodighet. 

Jeg brenner for å motivere, samt bidra til økt kunnskap om forståelse omkring det å gå inn i, leve med og bli frisk fra personlighetsforstyrrelse. Du kan booke meg til foredrag, en samtaledag eller til spørsmålsrunder hvor jeg svarer på spørsmål ansatte eller studenter skulle ha.

Ved ønske eller behov kan du booke meg sammen med andre erfaringseksperter eller fagpersoner på området.

Etter mine foredrag vil du kunne sitte igjen med et tydeligere bilde av hvordan en personlighetsforstyrrelse kan arte seg og tilfriskningsprosessen. 

Foredrag: Fra kaos til ressurs: Veien inn og ut av en personlighetsforstyrrelse

 Nils Petter Sørung 

Doktor Nils

quote-left

Åse-Line er det friskeste innslaget vi har hatt i vår undervisning for leger! Aldri før har engasjementet i salen vært så stor, og lærdommen nyttig, etter å ha fått lov til å høre hennes unike historie formidlet på en herlig, personlig og menneskelig måte. 

Åse-Line leverer, og jeg gleder meg allerede til neste foredrag. Nils Petter Sørung, Doktor Nils.